Idea

Projekt Refinery Gallery vznikol iniciatívou spoločností Slovnaft, a.s. a adom . m studio, s.r.o. v roku 2011. Zámerom projektu je zachovanie industriálneho odkazu danej lokality rekonštrukciou dvoch starších hál, ktoré v minulosti slúžili ako montážne a skladové priestory. Cieľom tímu architektov bola snaha vniesť do čisto priemyselnej oblasti novú kultúrnu funkciu, prostredníctvom kvalitnej architektonickej úpravy objektu, ktorý poskytuje priestor pre organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

adom . m studio

Prevádzku priestorov Refinery Gallery zabezpečuje spoločnosť, ktorá viac ako 15 rokov úspešne vedie priestory design factory zamerané hlavne na prezentáciu súčasnej architektúry, dizajnu a umenia. Od otvorenia má na svojom konte množstvo úspešne zorganizovaných podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, podujatí domácich aj organizovaných v spolupráci s viacerými zahraničnými veľvyslanectvami.